การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบอีอาร์พี

ในการใช้งานระบบอีอาร์พี สามารถเป็นช่องทางช่วยส่งผ่านข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นหนึ่งไปยังอีกแอพพลิเคชั่นหนึ่งได้ รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรที่บุคลากรในองค์กรต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนั้น จะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยให้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ (click เพื่ออ่าน 4 หัวใจหลักของระบบอีอาร์พี)

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังสามารถป้องกันการทำลายข้อมูล โดยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด และใช้วิธีการรับรองตัวตน เพื่อคัดกรองผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงได้ การกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสมช่วยป้องกันการทำลายข้อมูลหรือการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ข้อมูลปลอดภัยไม่สูญหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ

ระบบอีอาร์พีสามารถปรับการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาทของผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบอีอาร์พีสามารถปรับแต่งการเข้าถึงข้อมูลได้ตามบทบาทหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการเอง ในการกำหนดสิทธิ์นี้สามารถทำผ่านการตั้งค่าการอนุญาตในระบบ

โดยการกำหนดสิทธิ์และบทบาทต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการอีอาร์พีตามที่เหมาะสมนี้ช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจำกัดตามบทบาทและความจำเป็นของแต่ละบุคคลหรือแต่ละระบบ

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังช่วยควบคุมความเสี่ยง การจัดการสิทธิ์ช่วยลดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย และลดโอกาสในการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม กล่าวโดยสรุประบบอีอาร์พี (ERP) มีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

โดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้งาน และการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอีอาร์พี ERP ได้ดี การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและมีการตรวจสอบความปลอดภัยอื่น ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องข้อมูลของระบบอีอาร์พีเช่นกัน

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยเพิ่มคุณภาพการทำงานโดยรวมด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในองค์กรไว้ในระบบเดียว, ช่วยลดข้อผิดพลาด, ประหยัดเวลา, และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพมักเกิดจากระบบที่มีการสื่อสารและปฏิบัติงานได้ดีทั้งภายในและภายนอก

ซึ่งการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของระบบอีอาร์พีนี้ช่วยให้การเข้าถึงและการนำข้อมูลขององค์กรมาใช้ เป็นไปตามกฎและระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้ข้อมูลขององค์กร ในระบบอีอาร์พีการกำหนดสิทธิ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และช่วยให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามนโยบายขององค์กร (ข้อดีของการตรวจสอบย้อนหลังด้วยระบบอีอาร์พี่)

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo

Scroll to Top