เกี่ยวกับเรา

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์มาอย่างยาวนาน
มากกว่า 20 ปี และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จให้กับธุรกิจมามากกว่า 100 บริษัท
ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญไม่เพียงแค่เรื่องของระบบเท่านั้น แต่เรายังพร้อม
ให้บริการ ดูแลลูกค้าเพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
(ATSI) และเป็นสมาชิกสบทบในกลุ่มดิจิทัลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(FTI) อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
(ICTI) ว่าระบบ PlanetOne ERP สามารถรองรับระบบด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ภารกิจหลักของเรา

คือ การเป็นผู้นำในการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ลิตและผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เราทุ่มเทอย่างมากในการจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างใบเสนอราคา การวางแผน การผลิต การจัด การสินค้าคงคลัง การผลิตและระบบการทางบัญชี เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นในการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงโซลูชันซอฟแวร์รวมทั้งบริการของเราจะทำให้เราบรรลุภารกิจของเรา ด้วยพันธกิจของเรา เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยนำพาองค์กรของท่านไปสู่ความสำเร็จเพราะเรามีทีมที่พร้อมให้คำปรึกษาเสมือนธุรกิจของลูกค้าเป็นธุรกิจของเราเลยทีเดียว

Scroll to Top