Modules in PlanetOne ERP

ระบบ PlanetOne ERP มีโมดูลมากกว่า 18 โมดูล


ข้อมูลมาสเตอร์

เป็นระบบหลักที่จะใช้สำหรับลงข้อมูลบุคคลภายนอก
ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ และสามารถ
ดึงรายงานได้ ใส่ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน การจัดส่ง การลงข้อมูลส่วนลดให้กับลูกค้า
ในแต่ละราย


ระบบขาย

สามารถติดตามสถานะลูกค้า
และยังกำหนดราคากับโปรโมชั่นได้หลากหลายระดับ
ระบบติดตามสถานะการผลิต เชื่อมโยงกับคลัง
สินค้าได้หลายแห่ง ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ
ออกใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย
ที่เฉพาะเจาะจง


ระบบสั่งซื้อ

ระบบจัดซื้อเชื่อมโยงกับระบบขายและระบบการผลิต
ดูรายงานเปรียบเทียบราคาแต่ละผู้ชาย
เป็นระบบจัดซื้อที่มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยระบบวิเคราะห์การสั่งซื้อ


ระบบบัญชีลูกหนี้

ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไข
ที่ระบุวันเฉพาะของเดือนหรือจำนวนวัน
นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ เพื่อใช้ในการคำนวณส่วนลดเอกสารและวันที่ครบกำหนด จึงทำให้
มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดทำนโยบาย
การจัดเก็บลูกหนี้ ในส่วนนี้ยังรองรับ
การ Export/Import ข้อมูลสามารถที่จะเลือกชำระ
โดยเงินสด (cash) เช็ค (Cheque)
โอนบัญชีธนาคาร (Transfer)


ระบบบัญชีเจ้าหนี้

เก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินที่คุณค้างชำระ
วันครบกำหนด และส่วนลดสินค้า
ติดตามและใช้ประโยชน์จากส่วนลดตามเงื่อนไข
คาดการณ์ความต้องการเงินสด
และติดตามการชำระเงิน
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียอดค้างชำระกับเจ้าหนี้


ระบบบัญชีทั่วไป

นับว่าเป็นหัวใจหลักของระบบบัญชีของ
PlanetOne ERP ซึ่งมีกระบวนการประมวลผล
สรุปบัญชีและรายงานธุรกรรมทางการเงิน
ระบบส่วนนี้จะเก็บรักษาการบันทึกข้อมูลทางการเงิน
เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ รวมถึงเส้นทาง
การตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบ
ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ


ระบบคลังสินค้า

ในส่วนนี้รับประกันได้ว่าลูกค้าของคุณ
จะได้รับสิ่งที่ต้องการให้ทันตามกำหนด
และยังเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
จากการลงทุนในสินค้าคงคลัง
ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและยังครอบคลุม
เกี่ยวกับปัญหาในส่วนของสินค้าคงคลัง เช่น
คำสั่งซื้อขาออก การรับสินค้าเข้าในสต็อค
การส่งคืน การสั่งค้างชำระ สินค้าคงคลังส่วนเกิน
และสต็อกสินค้าที่ยังคงค้างอยู่ในคลัง เป็นต้น


วางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต

เป็นพื้นฐานแนวคิดสำหรับการวางแผน
ความต้องการด้านวัสดุที่ถูกต้องที่สุด
ระบบสามารถตรวจสอบสต็อก
และสร้างข้อเสนอในคำสั่งซื้อ
ได้อย่างอัตโนมัติสำหรับแผนกจัดซื้อ


ระบบควบคุมการผลิต

ควบคุมขั้นตอนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถควบคุมทั้งเวลา จำนวนสินค้า และควบคุม
ข้อผิดพลาดอันทำให้เกิดความเสียหายจากการผลิต
ที่ไร้คุณภาพ ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดของเสียในการผลิตลง ลดต้นทุนจากการผลิต
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยระบบของ PlanetOne ERP


สินทรัพย์

ช่วยดูแลสินทรัพย์ภายในองค์กรของคุณ
สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้สามารถ
ทราบระยะเวลาการใช้งานเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา
และการจัดซื้อ เพื่อการดูแลและการตัดสินใจ
ที่รวดเร็วและง่ายดาย


ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานนับเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตขององค์กร
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ PlanetOne ERP
ประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้
ฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลชั่วโมงทำงาน
ฐานข้อมูลการจ่ายเงินเดือน และการพิมพ์รายงานการวิเคราะห์เงินเดือน บันทึกเวลาทำงาน
การคิดโอทีให้กับพนักงาน


ระบบควบคุมงบประมาณ

ระบบบริหารจัดการงบประมาณนี้ PlanetOne ERP
จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงผลประกอบการด้านกำไร/ขาดทุน มีการคำนวณต้นทุนต่าง ๆ อัตโนมัติและแม่นยำ ซึ่งระบบการบริหารงบประมาณตรงส่วนนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบบริการหลังการขาย

เหมาะกับธุรกิจที่มีงานบริการหลังการขาย
ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อม งานเซอร์วิสต่างๆ
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือบริษัทที่ผลิตเครื่องมือให้กับโรงงานอุตสาหกรรม


ระบบวางแผนการผลิต

ปรับวิธีการวางแผนการผลิตของคุณ
ให้เหมาะสมเพื่อทำให้การสั่งขายของคุณ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งานสามารถสร้างรูปแบบแผนการผลิต
ได้หลากหลายแผนการสำหรับแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กร


ระบบหน้าร้าน

เครื่องบันทึกเงินสดของคุณจะเปลี่ยนโฉมธุรกิจ
ของคุณด้วยโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นและราคา
แบบเป็นกันเองซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ค้าปลีก
ให้มีอิสระในการค้ามากขึ้น


ระบบซื้อขายบนมือถือ

เป็นระบบเสริมสำหรับธุรกิจที่มีการซื้อขาย
ซึ่งระบบซื้อขายบนมือถือนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถ
ทำงานได้ทุกที่ ผ่านระบบมือถือดูความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับผลประกอบการ พร้อมฟังก์ชันที่เรียบง่าย
เชื่อมต่อเฉพาะของ PlanetOne ERP ทำให้ลูกค้า
ไม่พลาดทุกโอกาสในธุรกิจที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้วยระบบ Mobile Application


ระบบเชื่อมโยง

ระบบเชื่อมโยงที่จะเชื่อมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
แน่นอนว่าหากทางองค์กรที่ต้องการจะติดตั้งระบบ
PlanetOne ERP ต้องการเชื่อมโยงระบบ
ที่มีอยู่เข้ากับเรา ก็สามารถเชื่อมหากันได้
ด้วย Module API


ระบบบาร์โค้ด

ระบบพิเศษสำหรับธุรกิจที่เน้นสินค้าคงคลัง
ระบบยิงบาร์โค้ดที่มีความเสถียรและใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการความแม่นยำ
ซึ่งระบบ PlanetOne ERP มีความยืดหยุ่นสูง
มีระบบที่เชื่อมโยงกันและพร้อมจะรับฟังทุกปัญหา
สำหรับทุกธุรกิจของท่าน

Scroll to Top