การปรับแต่งระบบอีอาร์พีเพื่อให้เข้ากับการใช้งานขององค์กร

ในการวางระบบอีอาร์พีนั้นสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากเลยคือ ระบบอีอาร์พีสามารถทำการปรับแต่งให้รองรับการใช้งานในรูปแบบเฉพาะขององค์กรได้ ซึ่งหากองค์กรได้ทำการวางระบบไปแล้ว และพบว่าต้องการปรับเปลี่ยน หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับระบบอีอาร์พีให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรคือ “การปรับแต่งระบบอีอาร์พี (customize)”

วิธีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งระบบอีอาร์พีได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรโดยละเอียด (คลิ้กเพื่ออ่าน 5 ข้อดีที่มีอีอาร์พีบริหารจัดการองค์กร)

กระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อปรับแต่งระบบอีอาร์พี สามารถทำได้โดย องค์กรนั้นจะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรโดยละเอียด

ควรทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุกประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงความต้องการของแต่ละแผนก นอกจากนี้ควรมีการสำรวจความต้องการทางเทคโนโลยี ที่องค์กรต้องการ เช่น การใช้งานบนคลาวด์ (cloud), ระบบมือถือ, หรือการใช้งานร่วมกับระบบอื่น

ทำการประเมินความสามารถของระบบอีอาร์พีที่เป็นตัวเลือก โดยเช็คว่ามีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการหรือไม่ และผู้ให้บริการระบบอีอาร์พีมีประสิทธิภาพในการวางระบบให้ใช้งานได้จริง และสามารถดูแลรักษาระบบให้องค์กรได้ในระยะยาวหรือไม่ (คลิ้กเพื่ออ่าน ผู้ประกอบการ/องค์กรควรเลือกผู้ให้บริการอีอาร์พีอย่างไร)

นอกจากนี้ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้อีอาร์พีในองค์กร ว่าต้องการลดต้นทุน, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, หรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กล่าวโดยสรุปคือ ในการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อปรับแต่งระบบอีอาร์พี ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจง ควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรโดยละเอียด ตั้งแต่กระบวนการทางธุรกิจ, ความต้องการของแต่ละแผนก และความต้องการด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ระบบอีอาร์พีที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo

Scroll to Top