ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อวางระบบอีอาร์พี

ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อวางระบบอีอาร์พี

การวางระบบอีอาร์พี (ERP) ในองค์กรนั้นมีความท้าทายหลากหลายที่ต้องเผชิญ

ประเด็นหลักที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อวางระบบอีอาร์พีมีดังนี้คือ

1. การวางแผนและการเตรียมการไม่เพียงพอ

ขาดการวิเคราะห์ความต้องการที่ชัดเจนรวมถึงไม่วางแผนทรัพยากรและเวลาที่เหมาะสม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานภายในองค์กร

2. การต่อต้านการเปลี่ยนมาใช้ระบบอีอาร์พีจากพนักงาน

พนักงานไม่ต้องการการปรับตัวและไม่ให้ความร่วมมือในการทำความเข้าใจระบบใหม่

3. การเลือกผู้ให้บริการระบบอีอาร์พี

การมีข้อมูลไม่มากพอทำให้เลือกผู้ให้บริการที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

4. ความไม่เข้าใจรายละเอียดในสัญญาให้บริการ

ความซับซ้อนในการเจรจาสัญญาและการกำหนดข้อตกลงการบริการ

รวมถึงการซัปพอร์ตปัญหาทางเทคนิคและการบูรณาการระบบจากผู้ให้บริการระบบอีอาร์พี

5. การบูรณาการระบบอีอาร์พีกับระบบเดิมที่ใช้อยู่

อาจพบปัญหาด้านความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

การจัดการข้อมูลและความปลอดภัย

6. การย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่

ควรมีแนวทางในการป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

และมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะการใช้งานระบบอีอาร์พีในระดับเชี่ยวชาญ

7. การควบคุมงบประมาณและเวลา

การวางระบบอีอาร์พีควรมีการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด และมีการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถจัดการได้ อย่าให้บานปลาย นอกจากนี้ควรมี

การติดตามและการปรับปรุงระบบหลังการวางระบบด้วยเช่นกัน

อีกทั้งควรมีการปรับปรุงและการอัปเดตระบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top