ความพิเศษ 5 ด้าน ของระบบอีอาร์พี (ERP)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบอีอาร์พี (ERP) คือระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งระบบอีอาร์พีนั้นช่วยให้องค์กรที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการสามารถบริหารจัดการได้รวดเร็ว และทันต่อข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์

ความพิเศษของระบบอีอาร์พี (ERP) มีค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งสามารถอธิบายในภาพรวมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยจะแจกแจงเป็น 5 ข้อดังนี้คือ

1. ความพิเศษด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

2. ความพิเศษด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

3. ความพิเศษด้านการเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน

4. ความพิเศษด้านความยืดหยุ่น

5. ความพิเศษด้านตอบสนองได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์

โดยรายละเอียดแต่ละข้อมีดังต่อไปนี้

1. ความพิเศษด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

อันที่จริงระบบอีอาร์พีสามารถเปรียบได้ว่าเป็น “สมอง” ในการบริหารจัดการขององค์กรเลยทีเดียว ซึ่งระบบอีอาร์พีจะช่วยองค์กรด้านการบริหารจัดการในทุก ๆ ส่วน เพื่อลดการทำงาน ที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรนั่นเอง ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

2.ความพิเศษด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

หนึ่งคีย์สำคัญสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กรคือการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ เนื่องจากระบบอีอาร์พีมีคอนเซปต์ในการบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ และมีการอัปเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังสามารถแสดงผลข้อมูลที่จำเป็นต้องเรียกดู ในรูปแบบที่เรียบง่าย และสามารถเข้าใจได้ทันที ความพิเศษด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนนี้ของระบบอีอาร์พีนี้ ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทันต่อสถานการณ์

3.ความพิเศษด้านการเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน

เนื่องจากระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่มีความสามารถในการรวมกระบวนการทุกระบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การขาย การบัญชี คลังสินค้า และกระบวนการอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำให้การสื่อสารระหว่างแต่ละส่วนหรือแต่ละแผนกในองค์กร สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระเบียบ รวมถึงระบบอีอาร์พียังช่วยเชื่อมโยงการตรวจสอบข้อมูลเอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างได้อย่างเชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันของระบบอีอาร์พีนี้ ช่วยให้กระบวนการในทุกระบบขององค์กรสามารถทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

4. ความพิเศษด้านความยืดหยุ่น

ระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ซึ่งนอกจากระบบอีอาร์พีจะสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานขององค์กรได้แล้ว ระบบอีอาร์พียังสามารถขยายการรับ transaction ของข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้นหากองค์กรมีการขยายธุรกิจ เช่น แต่เดิมทำธุรกิจภายในประเทศ และต่อมาองค์กรทำการขยายไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะมี transaction ข้อมูลที่มากขึ้น ระบบอีอาร์พีก็สามารถปรับขยายให้ระบบรับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นได้ ตามธุรกิจที่ขยายตัวขององค์กรเช่นกัน ดังนั้นความพิเศษด้านความยืดหยุ่นของระบบอีอาร์พีจึงสามารถรองรับการขยายตัวขององค์กรได้อย่างไม่มีปัญหา

5. ความพิเศษด้านตอบสนองได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์

ระบบอีอาร์พีมีการตอบสนองต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คือ เป็นการประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลเข้ามา นอกจากนี้ระบบอีอาร์พีจะมีระบบแจ้งเตือนที่ช่วยตรวจสอบปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในปัญหาที่สามารถแก้ไขได้

โดยสรุป ความพิเศษของระบบอีอาร์พีทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ความพิเศษด้านการเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละส่วน เข้าด้วยกัน ความพิเศษด้านความยืดหยุ่น และความพิเศษด้านตอบสนองได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบอีอาร์พี จะเป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรในทุกส่วนขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo
Scroll to Top