ทีมบริดร่วมกับ DIPROM จัดสัมมนาวิชาการ Ultimate Business Strategy in Digital Era for Thai Entrepreneur.

ทีมบริดร่วมกับ DIPROM จัดสัมมนาวิชาการ Ultimate Business Strategy in Digital Era for Thai Entrepreneur.

รายละเอียดของงาน
หัวข้อสัมมนา: ULTIMATE BUSINESS STRATEGY IN DIGITAL ERA
For Thai Entrepreneurs (สุดยอดกลยุทธ์การทำธุรกิจยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไทย)

13:00 - 15:30 คุณ นพล แสงพัฒนากรกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสการวางระบบอีอาร์พี กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
15:30 - 16:30 Schneider Electric
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ (Executive Director บริษัท บริด ซิสเตมส์ จำกัด)
และคุณ ประสิทธิ์ กานตกุล (รองประธาน Industrial & Process Automation บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค จำกัด)
ร่วมเป็นวิทยากร
Scroll to Top