ระบบอีอาร์พีช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างไร

ระบบอีอาร์พีช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างไร

ระบบอีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM – Human Resource Management) ได้หลายด้าน โดยหลักๆ มีดังนี้

1. การบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน

ระบบอีอาร์พีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและอัพเดทข้อมูล

ระบบอีอาร์พีช่วยในการคำนวณค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (click เพื่ออ่าน ใช้ระบบอีอาร์พีแล้วได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างไร)

2. การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์

รวมถึงการคำนวณภาษี การหักค่าใช้จ่าย และการจัดการการจ่ายเงินเดือนแบบอัตโนมัติ

3. การจัดการเวลาการทำงาน

ระบบอีอาร์พีสามารถติดตามเวลาเข้า-ออกงาน การลาหยุด และการทำงานล่วงเวลา

ทำให้การคำนวณค่าล่วงเวลาและการจัดการการทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

ระบบอีอาร์พีช่วยในการจัดการและติดตามการฝึกอบรมพนักงาน

การประเมินผลการฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะของพนักงาน

5. การประเมินผลการทำงาน

ระบบอีอาร์พีช่วยในการติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงาน

รวมถึงการตั้งเป้าหมายและการให้ฟีดแบ็ก ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

6. การสรรหาและคัดเลือก

ระบบอีอาร์พีช่วยในการจัดการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่

ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร การเก็บรวบรวมและประเมินผลใบสมัคร จนถึงการสัมภาษณ์และการว่าจ้าง

7. การจัดการความสัมพันธ์พนักงาน

ระบบอีอาร์พีช่วยในการติดตามและจัดการปัญหาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

เช่น การร้องเรียน การจัดการข้อพิพาท และการสื่อสารภายในองค์กร

การใช้ระบบอีอาร์พี ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top