ระบบอีอาร์พีสามารถแสดงรายงานอย่างไรบ้าง

ระบบอีอาร์พีสามารถแสดงรายงานอย่างไรบ้าง

ระบบอีอาร์พีเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมด

เช่น การบัญชี, การเงิน, การผลิต, การคลังสินค้า, การจัดจำหน่าย, และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ขาย

รายงานที่สร้างขึ้นจากระบบอีอาร์พีมีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจเข้าใจสถานะและประสิทธิภาพของธุรกิจได้ดีขึ้น

การแสดงรายงานของระบบอีอาร์พีมักจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ของธุรกิจ (Click เพื่ออ่านต่อ Master Data ในระบบอีอาร์พีมีอะไรบ้าง)

เช่น รายงานการขาย, รายงานการเงิน, รายงานการผลิต, รายงานคลังสินค้า เป็นต้น

โดยรายงานเหล่านี้สามารถจัดทำให้เป็นระยะเวลาเฉพาะ (รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี) หรือเป็นรายงานเรียลไทม์ทันทีตามความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ระบบอีอาร์พียังสามารถสร้างรายงานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

เช่น การทำนายยอดขายในอนาคต, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต เป็นต้น

รูปแบบและเนื้อหาของรายงานของระบบอีอาร์พีจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการกำหนดค่าที่ถูกต้องขององค์กรแต่ละราย

โดยมักจะมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละที่ (Click เพื่ออ่านต่อ องค์กรของคุณพร้อมหรือยังที่จะวางระบบอีอาร์พี)

ตัวอย่างรายงานแบบต่าง ๆ ที่ระบบอีอาร์พีสามารถทำได้

ระบบอีอาร์พีมักจะมีความสามารถในการสร้างรายงานในรูปแบบกราฟต่าง ๆ เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลอย่างกระชับและชัดเจน

รูปแบบกราฟต่าง ๆ ที่ระบบอีอาร์พีสามารถทำได้ประกอบไปด้วย

1. กราฟเส้น (Line Graphs)

ใช้แสดงแนวโน้มของข้อมูลตลอดเวลา เช่น ยอดขายประจำเดือนในรอบหลาย ๆ ปี

เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. กราฟแท่ง (Bar Graphs)

ช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

เช่น ยอดขายรายสินค้าในปีล่าสุด โดยแยกตามกลุ่มสินค้า

3. กราฟวงกลม (Pie Charts)

แสดงสัดส่วนของข้อมูลในกลุ่ม โดยเน้นการแสดงสัดส่วนของกลุ่มต่าง ๆ

เช่น สัดส่วนของยอดขายแต่ละสินค้าต่อรายได้รวม

4. กราฟเส้นที่แยกสี (Multi-line Graphs)

ช่วยในการเปรียบเทียบแนวโน้มของข้อมูลระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน

เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของสินค้า A, B, และ C ในรอบปีล่าสุด

5. กราฟแท่งที่แสดงความผันแปรของข้อมูล (Histograms)

ใช้สำหรับแสดงการกระจายของข้อมูลในกลุ่ม

เช่น การแสดงรายได้ของลูกค้าตามช่วงราคาสินค้า

6. กราฟความสัมพันธ์ (Scatter Plots)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองตัวแปร

เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าและปริมาณการขาย

การเลือกใช้กราฟที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top