ระบบอีอาร์พีใช้งานยากจริงหรือ

ระบบอีอาร์พีใช้งานยากจริงหรือ

ระบบอีอาร์พี (ERP) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรขององค์กร ซึ่งมักจะรวมทุกระบบต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน เช่น การบัญชี, การผลิต, การจัดการสต็อก, การบริหารงานบุคคลและอื่น ๆ (Click เพื่ออ่าน 5 สิ่งต้องทำเมื่อพนักงานในองค์กรยังไม่เคยใช้ระบบอีอาร์พี (ERP))

ระบบอีอาร์พีทำให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งในการใช้งานระบบอีอาร์พีนั้นหากไม่ได้มีการเทรนใช้ระบบมาก่อน อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจและความยุ่งยากในการใช้งานระบบได้

1. วางแผนและการเตรียมความพร้อม
2. การฝึกอบรม
3. การทดสอบความเข้าใจก่อนใช้งานระบบอีอาร์พี

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. วางแผนและการเตรียมความพร้อม

ก่อนที่จะเริ่มเทรนผู้ใช้งาน ทางทีมที่ปรึกษาจะมีการวางแผนการทำงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างข้อมูลพื้นฐาน, การตั้งค่าระบบ, และการจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน

เพื่อให้สามารถเริ่มเทรนผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Click เพื่ออ่าน 5 ข้อดีที่มีอีอาร์พี (ERP) บริหารจัดการองค์กร)

2. การฝึกอบรม

ในขั้นตอนการฝึกอบรมนี้จะสามารถทำได้ทั้งรูปแบบการอบรมออนไลน์ การอบรมแบบสด หรือการส่งคู่มือการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานได้เห็นวิธีการใช้ระบบและลงมือทำด้วยตนเอง

ซึ่งการอบรมใช้งานระบบอีอาร์พีแบบออนไลน์และการอบรมแบบสดจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบแมนเดย์ โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการระบบอีอาร์พีและผู้ใช้งาน

3. การทดสอบ

สำหรับการทดสอบคือการให้ผู้ใช้งานระบบอีอาร์พีได้ใช้ระบบด้วยตนเองหลังจากที่ได้อบรมการใช้งานระบบแล้ว

โดยอาจเริ่มต้นด้วยการจำลองโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานจะได้ทดลองเลือกเงื่อนไขต่างในระบบแล้ว process เอกสารได้ตามอบรมมา

ซึ่งในขั้นตอนนี้จะช่วยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบของผู้ใช้งานว่าเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวโดยสรุป ระบบอีอาร์พีคือเครื่องมื่อที่ช่วยในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในการใช้งานระบบอีอาร์พีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้งานระบบควรจะได้รับการเทรนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและมีการทดสอบการใช้งานในระบบจริงด้วยตนเอง (Click เพื่ออ่าน ERP จะใช้งานง่ายแค่เข้าใจ 3 ข้อนี้)

ดังนั้นการใช้งานระบบอีอาร์พีจึงไม่ใช่เรื่องยาก หากผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบอีอาร์พีที่ตนเองใช้อยู่

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top