ระบบ ERP ของต่างประเทศกับ ระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทยต่างกันอย่างไร

ระบบ ERP ของต่างประเทศกับ ระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทยต่างกันอย่างไร

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรทั้งหมดในทุกระดับ ซึ่งการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานและขนาดของแต่ละองค์กร

โดยระบบ ERP นั้นมีทั้งระบบ ERPที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกและระบบ ERP ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทของคนไทย

ซึ่งระบบ ERP ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศและระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถแบ่งความแตกต่างได้ตามด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความแตกต่างในภาษาและวัฒนธรรม

2. การรองรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและรูปแบบการทำธุรกิจในท้องถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

1. ความแตกต่างในภาษาและวัฒนธรรม

ERP ที่พัฒนาในต่างประเทศมักจะถูกสร้างขึ้นโดยเน้นภาษาและวัฒนธรรมของสถานที่นั้น นอกจากนี้การเข้าถึงและการใช้งานของระบบERP ในบริบททางวัฒนธรรมนั้น ๆ ก็อาจมีความแตกต่างกันได้

ในกรณีนี้ข้อสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ระบบ ERP ที่พัฒนาจากต่างประเทศจะมีคำศัพท์ต่าง ๆ ในระบบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

แต่ระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทยจะมีคำศัพท์ต่าง ๆ ในระบบเป็นภาษาไทยประกอบด้วย (Click เพื่ออ่าน 4 ข้อดีของระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย)

2. การรองรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและรูปแบบการทำธุรกิจในท้องถิ่น

ระบบ ERP ที่พัฒนาในแต่ละประเทศมักจะปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบสามารถประมวลผลและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

ระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทยก็เช่นเดียวกัน ที่สามารถปรับปรุงตัวระบบให้เหมาะสมกับการกำเนินธุรกิจขององค์กรในท้องถิ่นไทย

3. ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ

การปรับปรุงและการพัฒนา ERP ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศอาจจะมีการปรับปรุงและพัฒนาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพธุรกิจที่ก้าวหน้าได้รวดเร็วกว่า แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็สูงกว่าด้วยเช่นกัน

ระบบ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทยอาจมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจัดสรรงบประมาณได้สำหรับธุรกิจของคนไทย (Click เพื่ออ่าน สรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่ )

การเลือกใช้ระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็นระบบของคนไทยหรือระบบจากต่างประเทศ ก็ควรพิจารณาให้ดีว่าระบบ ERP ที่ได้เลือกมานั้น ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ เนื่องจากการวางระบบอีอาร์พีนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง หากวางระบบไปแล้ว แค่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านั่นเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top