เอกสาร Purchase Order ในระบบอีอาร์พี

เอกสาร Purchase Order ในระบบอีอาร์พี

Purchase Order (PO) ในระบบอีอาร์พี (ERP) คือเอกสารทางธุรกิจที่ใช้เป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ผลิต เพื่อให้มีการยืนยันรายละเอียดของการซื้อ-ขายระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย

เอกสาร PO จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ เช่น จำนวนสินค้าที่ต้องการ, ราคาต่อหน่วย, วันที่ส่งมอบ, เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้น ๆ

ระบบอีอาร์พีช่วยในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ทำให้กระบวนการการซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายขึ้น

โดยเอกสาร PO จะถูกสร้างขึ้นในระบบอีอาร์พีแล้วส่งไปยังผู้ขายหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อในกระบวนการซื้อขาย

การใช้ PO ยังช่วยให้มีการติดตามและควบคุมการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การขาดสินค้าหรือความไม่เหมาะสมในการชำระเงิน

Purchase Order (PO) ในระบบอีอาร์พี (ERP) ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

Purchase Order (PO) ในระบบอีอาร์พี (ERP) จะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการซื้อขายและการบัญชีขององค์กร ข้อมูลที่สำคัญที่จะปรากฏใน PO ได้แก่:

รายละเอียดของผู้ซื้อ: เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

รายละเอียดของผู้ขาย: เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ: เช่น ชื่อสินค้าหรือบริการ, รายละเอียดเฉพาะ เช่น จำนวน, ราคาต่อหน่วย, หน่วยนับ, รหัสสินค้า

วันที่ระบุใน PO: เป็นวันที่สร้าง PO และกำหนดส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน: เช่น วันที่ครบกำหนดชำระ, เงื่อนไขการชำระเงิน (เช่น 30 วันหลังวันออก PO)

รายละเอียดการจัดส่ง: เช่น ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า, วิธีการจัดส่ง

เงื่อนไขอื่น ๆ: เช่น เงื่อนไขการยกเลิก, เงื่อนไขการคืนสินค้า

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการการซื้อขายเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในองค์กร

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top