ระบบอีอาร์พีกับการ Generate Reorder Point

ระบบอีอาร์พีกับการGenerate Reorder Point

Reorder Point ในการผลิตเป็นกลไกที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้าในการผลิต

โดยหมายถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถรักษาระดับสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมโดยไม่มีขาดของ หรือมีสินค้าคงคลังเกินไปในกระบวนการผลิต

นั่นคือจุดที่สินค้าจะถูกสั่งซื้อเพื่อชดเชยความต้องการในกระบวนการผลิตนั่นเอง (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีกับการทำ Traceability)

โดยมักจะคำนวณขึ้นจาก Lead Time Demand และ Safety Stock เหมือนกับ Reorder Point ในการจัดการคลังสินค้าทั่วไป แต่มีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะการผลิตของธุรกิจ รวมถึงเงื่อนไขและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตด้วย

ดังนั้น การคำนวณ Reorder Point ในการผลิตมักจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการผลิตนั้นๆ อย่างเช่น

Lead Time ในการผลิต ความต้องการของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีการจัดการคลังสินค้าในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (Click เพื่ออ่านต่อ ระบบอีอาร์พีควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างไร)

ระบบอีอาร์พีเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่ใช้ในการบริหารจัดการและบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจ

ระบบอีอาร์พีมักจะรวมฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น การบัญชี การจัดการคลังสินค้า การผลิต การขาย การตลาด และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้กับธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้าง Reorder Point ในระบบอีอาร์พีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการคลังสินค้า

เพื่อให้สามารถรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีสินค้าคงคลังเกินหรือขาดของ

การสร้าง Reorder Point ทำได้โดยการใช้ข้อมูลการขายย้อนหลังและค่าคงคลังของสินค้าเพื่อคำนวณหาจำนวนสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเมื่อระดับสินค้าคงคลังลดลงมาถึงจุดที่กำหนดไว้ (Reorder Point)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ Reorder Point อาจแบ่งออกเป็นสูตรหลักๆ 2 แบบ คือ

สูตรการคำนวณ Reorder Point โดยใช้ค่าคงคลังเฉลี่ย (Average Inventory Level)

Reorder Point = Lead Time Demand + Safety Stock

Lead Time Demand คือ จำนวนสินค้าที่มีอายุสินค้าหรือเวลาผลิตและจัดส่ง (Lead Time) เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหรือจากผู้จัดจำหน่าย

Safety Stock คือ สินค้าสำรองที่เพิ่มเติมที่ถูกกำหนดไว้เพื่อความเชื่อมั่นในกรณีของความไม่แน่นอน เช่น ความผิดพลาดในการคาดการณ์ ความผิดพลาดในการผลิต เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป การ Generate Reorder Point ในระบบ ERP เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรได้โดยสมบูรณ์ (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีช่วยจัดการข้อมูลปริมาณมากได้อย่างไร)

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top