3 ข้อต้องรู้หากต้องการ Customized ระบบอีอาร์พี

3 ข้อต้องรู้หากต้องการ Customized ระบบอีอาร์พี

ในความเป็นจริงระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ซึ่งการใช้งานระบบอีอาร์พีนั้นจะมีทั้งฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ standard และฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานระบบอีอาร์พีต้องมีการปรับแต่งหรือ customized เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอีอาร์พีให้ดียิ่งขึ้น

แต่ในการใช้งานระบบอีอาร์พีนั้นไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะต้อง customized ไปเสียทุกอย่าง เพราะบางอย่างหากทำการ customized ไปแล้วก็อาจทำให้กระทบกับส่วนอื่น ๆ ของการทำงานได้เช่นกัน (Click เพื่ออ่าน การ Customized ระบบอีอาร์พีคืออะไร)

ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง 3 ข้อต้องรู้หากต้องการ Customized ระบบอีอาร์พี เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับองค์กรที่วางแผนไว้ว่าจะมีการ implement ระบบอีอาร์พีในอนาคต

ซึ่งรายละเอียดของ3 ข้อต้องรู้หากต้องการ Customized ระบบอีอาร์พีมีดังนี้คือ

1. เหตุผลที่ต้องทำการ Customized

2. สิ่งที่ต้องการได้จากการ Customized

3. ค่าใช้จ่ายในการ Customized

โดยรายละเอียดของแต่ละข้อมีดังนี้คือ

1. เหตุผลที่ต้องทำการ Customized

อันที่จริงองค์กรเองก็คงมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างในการต้องการ Customized ระบบอีอาร์พี ซึ่งเหตุผลในการ Customized ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ

  • ต้องการความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
  • ต้องการดูข้อมูลในรายงานที่มีความละเอียดมากกว่าเดิม
  • ต้องการให้ระบบคำนวณข้อมูลในเชิงลึกให้ละเอียดกว่าเดิม เป็นต้น

ซึ่งเหตุผลในการ Customized นั้นยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะทำให้การเก็บ requirements ต่าง ๆ ยิ่งสามารถเก็บ requirements ได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

2. สิ่งที่ได้จากการ Customized ระบบอีอาร์พี

สิ่งที่องค์กรจะได้จากการ Customized ระบบอีอาร์พีนั้น นอกจากจะได้ระบบอีอาร์พีที่สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว องค์กรยังได้ประโยชน์อื่น ๆ จากการ Customized ระบบอีอาร์พีอาทิเช่น

  • ระบบอีอาร์พีที่ Customized มาแล้วจะถูกปรับให้เข้ากับกฎหมายเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น กฎหมายทางภาษี, กฎหมายการจ้างงาน เป็นต้น
  • ระบบอีอาร์พีที่ Customized มาแล้วจะถูกปรับให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นต้น

3. ค่าใช้จ่ายในการ Customized ระบบอีอาร์พี

การ Customized ระบบอีอาร์พีนั้นอย่างไรแล้วก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ customized ในเบื้องต้นก็จะแบ่งเป็น (Click เพื่ออ่าน ค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี (ERP) มีอะไรบ้าง )

  • ค่าใช้จ่ายในการเก็บ requirements ต่าง ๆ (ในบางกรณีอาจไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับทีมพัฒนาระบบอีอาร์พี ที่ต้องทำการปรับแก้ไขคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม หรือทำการ set configuration บางอย่างใน databaseให้ระบบสามารถทำงานออกมาได้ตามที่องค์กรต้องการ
  • ค่าใช้จ่ายในการเทรนผู้เข้าใช้งานระบบ ให้สามารถใช้งานระบบในส่วนที่มีการ Customized มาแล้ว

กล่าวโดยสรุป 3 ข้อต้องรู้หากต้องการ Customized ระบบอีอาร์พีนั้นคือ เหตุผลที่ต้องทำการ Customized, สิ่งที่ต้องการได้จากการ Customized และค่าใช้จ่ายในการ Customized

ทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวมานั้นจะช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพได้มากขึ้นว่าหากระบบอีอาร์พีไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ในบางเรื่อง การ Customized จะเป็นการช่วยให้ระบบทำงานได้เข้าใกล้กับองค์กรได้มากที่สุด ทั้งนี้ในการ Customized ระบบอีอาร์พีก็เพื่อประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรนั่นเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top