3 คำถามโดน ๆ กับการวางระบบอีอาร์พี

3 คำถามโดน ๆ กับการวางระบบอีอาร์พี

เชื่อว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการวางระบบอีอาร์พีคงต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเพื่อที่จะหาระบบอีอาร์พีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน

ซึ่งในความเป็นจริงการจะตอบว่าระบบอีอาร์พีที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรท่านเป็นอย่างไรก็คงตอบได้ยาก (Click เพื่ออ่านต่อ ธุรกิจของท่านเหมาะกับระบบอีอาร์พีแบบไหน)

แต่ถ้าในอีกมุมมองหนึ่งคือระบบอีอาร์พีแบบใดที่จะเข้าใกล้กับกระบวนการทำงานขององค์กรท่านได้มากที่สุด คำถามนี้อาจช่วยให้ท่านหาคำตอบได้ง่ายกว่า

และนอกเหนือจากคำถามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วในบทความนี้ยังมี 3 คำถามโดน ๆ กับการวางระบบอีอาร์พี เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาระบบอีอาร์พีที่เหมาะสมอยู่

โดย 3 คำถามโดน ๆ กับการวางระบบอีอาร์พีประกอบด้วย

1. วางระบบอีอาร์พีใช้เวลานานไหม

2. วางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จทำอย่างไร

3. วางระบบอีอาร์พีแล้วคุ้มค่าไหม

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้คือ

1. วางระบบอีอาร์พีใช้เวลานานไหม

ในการวางระบบอีอาร์พีนั้นจะใช้ระยะเวลาในการวางระบบนานแค่ไหนจะประกอบด้วยหลาย ๆ ปัจจัย อาทิเช่น

  • ขนาดและความซับซ้อนของระบบอีอาร์พีสำหรับกระบวนการทำงานขององค์กร
  • ความพร้อมในการเตรียมฐานข้อมูลขององค์กร
  • ความพร้อมในการเรียนรู้การใช้งานระบบอีอาร์พีของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดังนั้นการวางระบบอีอาร์พีจึงไม่สามารถมีคำตอบฟันธงแบบชัดเจนว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนจึงจะวางระบบได้สำเร็จ

แต่ทั้งนี้หากทางองค์กรมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับทีมที่ปรึกษาวางระบบอีอาร์พี

และองค์กรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในการเรียนรู้การใช้งานระบบอีอาร์พี ในส่วนนี้ก็จะช่วยให้องค์กรสามารถวางระบบอีอาร์พีได้อย่างประสบความสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้

2. วางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จทำอย่างไร

การวางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากการได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรแล้ว ทางผู้บริหารระดับสูงเองก็ควรเล็งเห็นความสำคัญของการวางระบบอีอาร์พีด้วยเช่นกัน (Click เพื่ออ่านต่อ วางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จเพราะความลับนี้)

เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจะมีบทบาทหน้าที่ในการ

  • กำหนดทิศทางของโครงการ
  • การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางไอที ทรัพยากรบุคคล และเวลาที่จะต้องใช้

ซึ่งในการวางระบบอีอาร์พีหากผู้บริหารระดับสูงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ก็อาจทำให้การบริหารจัดการวางระบบอีอาร์พีให้ประสบความสำเร็จป็นไปได้อย่างยากลำบาก

3. วางระบบอีอาร์พีแล้วคุ้มค่าไหม

ความคุ้มค่าของระบบอีอาร์พีนั้นจะมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  • องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในราคาถูกลงและคำนวณต้นทุนการผลิตได้แม่นยำ
  • องค์กรสามารถใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
  • องค์กรถูกบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากร ต่าง ๆ ภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าของระบบอีอาร์พีที่องค์กรได้ลงทุนนั้นเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งสิ้นนั่นเอง (Click เพื่ออ่านต่อ สรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่)

กล่าวโดยสรุป สำหรับ 3 คำถามโดน ๆ กับการวางระบบอีอาร์พีในบทความนี้ต้องการจะสื่อว่า

ในการวางระบอีอาร์พีนั้นแน่นอนว่าทางองค์กรจะต้องมีเวลามาทุ่มเทกับเรื่องนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งความคุ้มค่าของการวางระบบอีอาร์พีจะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ

แต่ที่แน่ ๆ คือระบบอีอาร์พีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของท่านได้อย่างแน่นอน

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top