บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ICTI) ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด จากกระบวนการทำงานภายในองค์กร”

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 150 ท่าน เพื่อรับฟังข้อมูลและวิธีการโดยมีหลักการ 1E4S เพื่อให้ครอบคลุมกับการทำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจที่มีกระบวณการผลิตจะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีแนวทางสำหรับการวางระบบ ERP ให้สำเร็จได้โดยใช้ CRTR หรือก็คือ Centralized Database (การรวบรวมศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร) Reduce Redundant work (ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน) Traceability (การสืบกลับข้อมูล) Real-time (ทำงานให้ทันต่อเวลา) หากองค์กรที่ต้องการจะวางระบบ ERP ใช้ทั้ง 4 หลักการนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้การวางระบบประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน

หากผู้ประกอบการกำลังมองหาระบบ ERP ขนาดใหญ่ ในราคาประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อนัดหมาย Demo ได้ที่นี่

Scroll to Top