สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้มีการจัดโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กร (ATSI-Digital Entrepreneur Award) และได้จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการ ที่นำระบบซอฟต์แวร์สัญชาติไทย มาใช้ในการดำเนินธุรกิจจนเกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยได้รับเกียรติ จาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มอบโล่รางวัล ทั้งนี้ทางทีมงานจากบริษัทบริด ซิสเต็มส์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ PlanetOne ERP ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้ประกอบการดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นในหมวดหมู่อุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้ระบบ PlanetOne ERP

Scroll to Top