PlanetOne ERP คือ ระบบ ERP ของคนไทย ที่เขียนและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยนักพัฒนาสัญชาติไทย 100% มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ซึ่งหลาย ๆ องค์กรอาจจะยังอคติกับระบบที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย เพราะมองว่าไม่มีความเป็นสากลและสู้ระบบของต่างประเทศไม่ได้

เรามาดูกันว่าระบบที่พัฒนาโดยฝีมือของคนไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างไรบ้าง

1. ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
    การทำงานตามปกติ หากในองค์กรของท่านยังไม่มีระบบบริหารจัดการมาใช้ในการดูแลธุรกิจ แน่นอนว่าระบบแบบเดิมจะทำให้การทำงานต้องย้อนกลับไปย้อนกลับมา และเต็มไปด้วยเอกสารที่ต้องรอการอนุมัติจากหลาย ๆ แผนก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระเบียบการทำงานของแต่ละองค์กรว่าจะต้องนำเอกสารเล่มนั้นไปให้ทีมไหนบ้าง ทำให้เสียทั้งเวลาและยังเปลืองทรัพยากรบุคคลที่นำเข้ามาจัดการธุระในส่วนนี้ หากนำระบบ PlanetOne ERP จะทำการขึ้นข้อมูลมาทันทีที่มีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงิน ซื้อขาย หรือบัญชีการจัดการสำหรับลูกค้า ดังนั้นฝ่ายบัญชีไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายอื่นกรอกข้อมูลซ้ำให้เสียเวลา สามารถตรวจสอบและออกบิลได้เลย
    เมื่อลดความซ้ำซ้อนในงานเอกสาร พนักงานส่วนใหญ่ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ไม่ต้องทำงานบัญชีหรืองานตัวเลขอื่น ๆ เสริมประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้นไปอีก

2. ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
    แน่นอนว่าการทำงานนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่โดยรวมแล้วข้อผิดพลาดไม่ควรเกิดขึ้นจากเรื่องเดิม และมักจะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ
PlanetOne ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้จากระบบ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ออกมาให้กับผู้บริหารหรือทีมพัฒนาองค์กรสามารถหารือแก้ไขร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยลงได้ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เชื่อมโยงทุกแผนกเข้าด้วยกันโดย Module API
  ส่วนนี้สำคัญมากในการทำงานภายใต้องค์กรที่มีหลาย ๆ แผนก ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลัง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบุคคล รวมถึงผู้บริหาร หากการทำงานเดิมทางผู้บริหารจะต้องรอรายงานของแต่ละฝ่ายมาสรุปซึ่งไม่สามารถเห็นได้ทันท่วงที ทำให้วิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานได้ล่าช้า และบางครั้งรายงานไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและทำให้การคำนวณผลตอบแทนรายปีคลาดเคลื่อน แต่เมื่อท่านมีระบบ PlanetOne ERP ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของธุรกิจชัดเจนขึ้น เนื่องจากระบบจะทำการเชื่อมต่อการเงินและการจัดการทั้งหมดในธุรกิจ และทำการวิเคราะห์ นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจนโยบายบริหาร ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจบางจุด เพิ่มโอกาสความสำเร็จให้มากขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกแผนก และรับรู้ข้อบกพร่องการทำงานว่าเกิดจากส่วนใด

4. คำสั่งอัตโนมัติลดการ Manual
  หากเป็นเมื่อก่อนระบบการทำงานของไทยก็อาจจะแยกโปรแกรมการทำงาน แยกเป็นระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง แต่ PlanetOne ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเป็นระบบที่รองรับการทำงานได้ทั้งองค์กรโดยไม่ต้องแยกโปรแกรม สามารถดำเนินงานได้อย่างอัตโนมัติ อีกทั้งพนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมทางข้อมูลเพราะระบบ PlanetOne ERP เน้นความโปร่งใส พนักงานในแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้ นอกจากเสริมความเท่าเทียมแล้วยังลดโอกาสการทุจริตในองค์กรอีกด้วย (เราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตำแหน่งได้) และถูกต้องตามหลักกฎหมายสรรพากรอีกด้วย

5. ลดต้นทุน เพิ่มกำไรพร้อมทั้งจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ระบบ PlanetOne ERP สร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ เมื่อมีระบบเข้ามาช่วยในการบริหารก็ทำให้ผู้ประกอบการทราบต้นทุนแฝงจากการผลิต และเปรียบเทียบราคาต้นทุนได้จากหลาย ๆ ที่ มาเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทสามารถทราบได้ว่าควรลงทุนกับบริษัทใดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้และทุกธุรกิจที่ใช้ระบบ PlanetOne ERP ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่มีการซื้อมาขายไป นำเข้า-ส่งออก และอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด ดังนั้น การดึงสินค้าเข้าออกจำเป็นต้องมีระบบจัดการสต็อคที่ Real Time ดึงและตัดสต็อคเพื่อนำไปใช้ในการผลิตได้ทันที เพราะฉะนั้นระบบ PlanetOne ERP จึงเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตและซื้อมาขายไป

6. มีความปลอดภัยสูง เข้าใจและใช้งานข้อมูลได้ง่าย
    ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรวมไว้ใน Database และจะมีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบ เรียกซ้ำข้อมูลในส่วนที่จำเป็นได้ ปลอดภัยกว่าการเก็บเพียงแค่เอกสารหรือไฟล์ธรรมดาและระบบ PlanetOne ERP เป็นซอฟแวร์ที่เน้นให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ เข้าถึงได้ ดังนั้นจึงมีการออกแบบที่เอื้อกับผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ เมื่อทุกคนเข้าใจงานและเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การทำงานเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

7. วิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
    จากหลาย ๆ ข้อที่กล่าวมาจนมาข้อสุดท้ายนี้ เมื่อมีระบบ PlanetOne ERP มาช่วยดูแลงานบริหารจัดการภายในองค์กร ก็ทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์ธุริจได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ให้ทุกคนสังเกตจากบริษัทที่เปิดมาอย่างยาวนาน 100% ในนั้น มีระบบ PlanetOne ERP มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรทั้งสิ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งแน่นอนว่าระบบ PlanetOne ERP ก็อยู่เบื้องหลังธุรกิจมามากกว่า 100 บริษัท ตั้งแต่ขนาดเล็กจนขยายมาจนถึงระดับมหาชน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญไม่เพียงแค่เรื่องของระบบเท่านั้น แต่เรายังพร้อมให้บริการดูแลลูกค้าเพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรามีทีมที่พร้อมให้คำปรึกษาเสมือนธุรกิจของลูกค้าเป็นธุรกิจของเราเลยทีเดียว

Scroll to Top