ธุรกิจขนาดเล็กจะใช้ระบบอีอาร์พีได้หรือไม่

ธุรกิจขนาดเล็กจะใช้ระบบอีอาร์พีได้หรือไม่

อันที่จริงระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ได้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคืองบประมาณของธุรกิจที่ต้องการวางระบบอีอาร์พีในแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน (Click เพื่ออ่าน 9 ขั้นตอนวางระบบอีอาร์พี (ERP) ที่ดีต้องทำอย่างไร)

แน่นอนว่างบประมาณในการติดตั้งระบบอีอาร์พีก็จะเป็นไปตามขนาดของธุรกิจเช่น ธุรกิจขนาดเล็กจะใช้งบประมาณน้อยกว่าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น

หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะมีความกังวลถึงงบประมาณในการใช้วางระบบอีอาร์พี ว่าจะต้องใช้งบประมาณที่สูงจนเกินกว่าที่องค์กรจะจัดสรรได้

ในการวางระบบอีอาร์พีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็มีแนวทางการทำงานอยู่ 

โดยที่คุณสามารถวางระบบอีอาร์พีด้วยงบประมาณที่จำกัดหรืองบประมาณที่สามารถควบคุมได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ซึ่งในการวางระบบอีอาร์พีที่มีงบประมาณจำกัดจะมีแนวทางคือ

1. การให้สิทธิ์จำนวน User เข้าใช้งานระบบน้อย

2. ซื้อแมนเดย์ไม่ต้องเยอะ

3. อัดเนื้อหาในการเทรนให้จบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

โดยรายละเอียดแต่ละหัวข้อมีดังนี้

1. การให้สิทธิ์จำนวน User เข้าใช้งานระบบน้อย

ในข้อนี้จะทำให้การวางระบบอีอาร์พีมีค่าใช้จ่ายถูกลง

เพราะงบประมาณในการวางระบบอีอารร์พีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวน User ที่เข้าใช้งานพร้อมกันในระบบ (Click เพื่ออ่าน Super User คือใครในระบบอีอาร์พี)

ด้วยการให้สิทธิ์ User น้อยจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ดี องค์กรที่มีขนาดเล็กอาจจะให้ User สลับกันเข้าใช้งาน ก็จะช่วยให้ User ทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบได้ แม้ว่าสิทธิ์การเข้าใช้งานจะมีจำนวนน้อยก็ตาม

2. ซื้อ Man Day ไม่ต้องเยอะ

การซื้อ Man Day ในองค์กรขนาดเล็กอาจจะซื้อแพ็คเกจ Man Day ไม่ต้องเยอะ แต่เน้นเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้งานระบบ ให้สามารถใช้งานระบบได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น

แล้วเน้นการใช้ Man Day เพื่อการแก้ปัญหาระบบอีอาร์พีในส่วนที่ทางองค์กรไม่สามารถทำได้เอง

3. อัดเนื้อหาในการเทรนให้จบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

การจัดเทรนให้กับผู้เข้าใช้งานระบบก็ควรเทรนเนื้อหาให้เยอะที่สุดแล้วใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุด เพื่อที่องค์กรจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเทรนสูงจนเกินไป (Click เพื่ออ่าน ผู้ใช้งานใหม่จะเข้าใจระบบอีอาร์พีได้อย่างไร)

การจัดเทรนทางออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าด้วยเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กและมีงบประมาณจำกัดก็สามารถวางระบบอีอาร์พีได้ด้วยแนวทางนี้เช่นกัน นั่นคือให้สิทธิ์ User จำนวนน้อย เน้นประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยตัวเองของผู้เข้าใช้งานระบบและจัด Training การใช้งานระบบด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดให้ผู้เข้าใช้งานระบบได้อบรมเนื้อหาที่มากที่สุดนั่นเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top