มารู้จักกับ PlanetOne ERP กันเถอะ

PlanetOne ERP

ระบบบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจรที่กล้าการันตีว่าคุณจะได้ระบบที่ตอบโจทย์ และยังเป็นระบบสัญชาติไทย พัฒนาเพื่อธุรกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะ ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

หากคุณเป็นผู้ประกอบการและกำลังมองหาตัวช่วยดีๆ ระบบ PlanetOne ERP ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจของท่าน เพราะเราดูแลธุรกิจมากกว่า 100 บริษัท มีประสบการณ์ในการดูแลธุรกิจที่หลากหลาย มาดูกันว่า ระบบของเราหลักๆแล้ว ระบบของเรามีอะไรกันบ้าง

#ระบบจัดซื้อและงานขาย

#PO #ระบบสั่งซื้อ

#PA #ระบบวิเคราะห์การสั่งซื้อ

#SO #ระบบสั่งขาย

#SA #ระบบวิเคราะห์สั่งขาย

สามารถสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อ ขอซื้อว่ามาจากไหน โดยระบบเชื่อมโยงกับ ระบบขายและระบบการผลิต

สามารถกรอง Supplier ได้

รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า

รายงานวิเคราะห์การสั่งซื้อต่างๆ

บันทึกประวัติลูกค้า

รองรับการคำนวณต้นทุนขายแบบเจาะจง

มีระบบติดตามการสั่งผลิต

กำหนดโปรโมชั่น กำหนดราคา ลดราคา ของแถม แยกตามกลุ่มลูกค้าได้

วิเคราะห์ระบบขายต่างๆ

#ระบบบัญชีและภาษี

#AR #ระบบบัญชีลูกหนี้

#AP #ระบบบัญชีเจ้าหนี้

#GL #ระบบบัญชีทั่วไป

#Tax #ระบบภาษี

รองรับเจ้าหนี้ลูกหนี้รายตัวแบบสร้างรหัสเดียว และแยกรหัสเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้

บันทึกยอดยกมาแยกตามใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ทำให้หักลดหนี้ภายหลังได้

รองรับส่วนลดได้หลายระดับ

สามารถเรียกดูงบและรายงานได้ทันทีที่ต้องการ (Real time)

สามารถทำเอกสารส่งสรรพากรได้โดยง่าย และถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมาย

สามารถพิมพ์รายงาน #ภาษีซื้อ #ภาษีขาย ภาษีที่กำลังเกิดขึ้นและสามารถเปรียบเทียบได้ทันที

สามารถปรับปรุงรายงานภาษีได้ (ปรับปรุงรายงานภาษี แบบมีร่องรอย)

พิมพ์เอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ... 3 ,... 53

รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

#ระบบบริหารคลังสินค้า

#IC #ระบบบริหารคลังสินค้า

#IA #ระบบวิเคราะห์สินค้า

รองรับสต็อคของเสียจากการผลิต

สามารถจัดทำ Barcode, RFID ได้โดยตรงจากฐานข้อมูลจริง

กำหนดคลังสินค้า ที่เก็บได้ไม่จำกัด

รองรับการทำงานต่อเนื่องทันทีโดยยอดยกมา

เก็บต้นทุนเป็นประวัติต่างๆ รวมทั้งต้นทุนแฝง

มีระบบติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวสินค้า และยอดคงเหลือ

รายงานวิเคราะห์ PLM (Product Life Cycle)

ระบบวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ ค้างรับ ค้างส่ง จุดสั่งซื้อ รองรับ Barcode ทุกหน้าจอ

#ระบบการผลิต

#MRP #ระบบวางแผนวัตถุดิบ

#SFC #ระบบควบคุมการผลิต

รองรับระบบการผลิตทั้งภายในและภายนอกได้

วางแผนความต้องการวัตถุดิบ เชื่อมโยงกับระบบขายและคลังสินค้า

กำหนดวิธีการผลิต สูตรการผลิตของแต่ละสินค้า

คำนวณต้นทุนการผลิต

อื่นๆ

Scroll to Top