ระบบอีอาร์พีกับการดูต้นทุน

ระบบอีอาร์พีกับการดูต้นทุน

ระบบอีอาร์พีเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่รวมฟังก์ชันหลายๆ ด้าน เช่น การเงิน, การบัญชี, การจัดซื้อ, การจัดการคลังสินค้า, การผลิต, การขาย, การตลาด, และฟังก์ชันอื่นๆ ภายในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น (Click เพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พีช่วยบริหารจัดการต้นทุนองค์กรอย่างไร )

ระบบอีอาร์พีจะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการดูต้นทุนดังนี้

1.บัญชีทั่วไป

ช่วยในการบันทึกและติดตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน รวมถึงรายละเอียดทางการเงินอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดขององค์กร

2.การผลิต

ช่วยในการตรวจสอบต้นทุนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ค่าพันธุ์วัตถุดิบ, ค่าแรงงาน, ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

3.การจัดซื้อ

ช่วยในการบันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า รวมถึงการตรวจสอบค่าส่งมอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.การจัดส่ง

ช่วยในการติดตามต้นทุนในกระบวนการจัดส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดส่งสินค้า

5.บริการลูกค้า

ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกค้าหรือการให้บริการหลังการขาย

กล่าวโดยสรุป การใช้ระบบอีอาร์พีช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการดูแลและจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่สามารถนำข้อมูลทางธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ (Click เพื่ออ่านต่อ ธุรกิจของท่านเหมาะกับระบบอีอาร์พีแบบไหน)

ต้องการติดต่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top