ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร

ระบบอีอาร์พี (ERP) คือ Enterprise resource planning เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรแบบครบวงจร

ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่าธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งส่วนใหญ่ก็มักจะนำระบบอีอาร์พี (ERP) เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร

จนสามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ

บทความนี้จะเป็นการเขียนถึงบทบาทสำคัญของระบบอีอาร์พี (ERP) ที่ส่งผลให้ธุรกิจจากบริษัทจำกัด สามารถเปลี่ยนไปเป็นบริษัท (มหาชน) ได้

โดยเกิดจากวิธีการดังต่อไปนี้

1. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยจัดการทรัพยากรทั้งหมด

2. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยปรับปรุงกระบวนการในธุรกิจ

3. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยจัดการข้อมูลในองค์กร

4. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยสร้างรายงานทางธุรกิจ

ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยจัดการทรัพยากรทั้งหมด

ระบบอีอาร์พี (ERP) สามารถช่วยบริหารจัดการทรัพยากรได้ทั้งองค์กร เช่น การบริหารจัดการบุคคล การบริหารทีมขาย การบริหารสต๊อก การบริหารเงินและการบัญชี การควบคุมต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ซึ่งระบบอีอาร์พี (ERP) จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและสืบย้อนกลับข้อมูลได้

ทำให้เห็นที่มาที่ไปของรายได้ และยังปกป้องการทุจริต ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยปรับปรุงกระบวนการในธุรกิจ

ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยปรับการทำงานที่ไม่เป็นระบบให้มีระบบมากขึ้น ซึ่งระบบอีอาร์พี (ERP) จะทำให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน

ถ้าเจอประโยคนี้สิ่งที่ขึ้นมาในหัวคือ การทำงานที่ค่อนข้างสะเปะสะปะ จับฉ่ายและไม่เป็นระบบ

ผู้ประกอบการที่อยากจะแก้ระบบตรงนี้จึงมักจะเลือกใช้ระบบอีอาร์พี (ERP) เพื่อให้มาปรับกระบวนการภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่การปรับตรงนี้จะกระทบการทำงานของคนเก่าๆ ทางผู้ประกอบการควรมีการพูดคุย หารือกับพนักงาน

เพื่อให้เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้

3. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร

ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลด้านการผลิต

ถ้าข้อมูลมีความเร็ว ถูกต้อง แม่นยำก็ยิ่งทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตแซงคู่แข่ง และด้วยข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ก็เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรพย์ได้สำเร็จ

Click เพื่ออ่าน 4 ข้อแตกต่าง ระหว่างโปรแกรมบัญชี และระบบอีอาร์พี (ERP) ?

4. การนำระบบอีอาร์พี (ERP) มาช่วยสร้างรายงานทางธุรกิจ

ระบบอีอาร์พี (ERP) ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันต่อความต้องการของตลาด และนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ลงทุน

Clickเพื่ออ่าน ระบบอีอาร์พี ERP ช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ดังนั้น การใช้ระบบอีอาร์พี (ERP) สามารถช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการทรัพยากร การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ การจัดการข้อมูลทรัพยากร และการสร้างรายงานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

PlanetOne ERP คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจร รองรับการทำงานได้ทุกประเภทธุรกิจ

เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเติบโตและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ PlanetOne ERP เป็นระบบอีอาร์พีของคนไทย มีความยืดหยุ่นสูง

ฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่าย แต่ระบบสามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อน และพร้อมจะปรับเปลี่ยนระบบไปตามการทำงานขององคืกรได้

ติดต่อสอบถาม

Office : 02 271 4362-3

Tel. 095 294 5693 (คุณเจน)

Line : jane-siriwan

ฝากข้อมูลให้ติดต่อกลับ

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ
Scroll to Top