สรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่

สรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่

หลาย ๆ องค์กรอาจจะยังลังเลถึงการติดตั้งระบบอีอาร์พี ว่าควรจะติดตั้งระบบดีหรือไม่

ก่อนอื่นสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ ทางองค์กรเองต้องการอะไร และมีวัตถุประสงค์ใดในการติดตั้งระบบอีอาร์พี

เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้ให้บริการอีอาร์พีได้อย่างชัดเจน จากนั้นการตัดสินใจว่าจะติดตั้งระบบอีอาร์พีหรือไม่นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่องค์กรควรพิจารณว่าควรจะติดตั้งระบบอีอาร์พีหรือไม่ มีดังนี้คือ

1. งบประมาณขององค์กร

2. ความซับซ้อนของกระบวนการทำงานในองค์กร

3. ปริมาณของ transaction ขององค์กร

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณขององค์กร

ในส่วนนี้ทางองค์กรต้องทำการวิเคราะห์และประมาณการให้ดี

หากจะกล่าวแบบตรงไปตรงมาคือระบบอีอาร์พีเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนทั้งในการติดตั้งระบบ การจ้างทีมที่ปรึกษาเพื่อมาเทรนการใช้งานระบบ รวมถึงการลงแรงและการลงเวลาของพนักงานในองค์กร ที่จะต้องมาฝึกฝนทักษะการใช้ระบบอีอาร์พีให้ชำนาญ

ดังนั้นทางองค์กรต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการในการวางระบบอีอาร์พี (Click เพื่ออ่าน 7 ปัจจัยมีผลแน่กับค่าใช้จ่ายวางระบบอีอาร์พี (ERP))

หากองค์กรมีความพร้อมในด้านงบประมาณ ก็สามารถเริ่มมองหาผู้ให้บริการอีอาร์พี ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้เลย

2. ความซับซ้อนของกระบวนการทำงานในองค์กร

ความซับซ้อนของการทำงานเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงสร้างขององค์กรที่มีการขยายตัวส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบให้การทำงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

อาจเกิดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและบุคลากรขององค์กรต้องใช้วลากับงานบางอย่างเกินความจำเป็น (Click เพื่ออ่าน 5 สิ่งที่ระบบอีอาร์พี (ERP) ทำได้)

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการที่องค์กรต้องแบกรับไว้ทั้งสิ้น ซึ่งหากองค์กรจะเริ่มพิจารณาการวางระบบอีอาร์พีก็จะช่วยในการจัดการปัญหานี้ได้ดียิ่งขึ้น

3. ปริมาณ transaction ขององค์กร

ในบางองค์กรที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว หนึ่งปัญหาที่จะเจอคือปริมาณ transaction ของข้อมูลนั้นมีมาก

และในบางกรณี ปริมาณ transaction ที่เกิดขึ้นทำให้องค์กรมีปัญหาในการเรียกดูข้อมูลหรือว่าเมื่อผู้บริหารเรียกดูรายงานต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเรียกดูรายงานได้ทันทีแบบ real time

สำหรับองค์กรที่ทำงานแบบ manual อาจต้องใช้เวลา 3-4 วันในการเรียกดูรายงานที่ผู้บริหารต้องการ ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที ซึ่งการตัดสินใจที่ล่าช้าก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้เช่นกัน

ดังนั้น solution ของปัญหานี้ก็คือการติดตั้งระบบอีอาร์พีให้กับองค์กรเพื่อที่จะสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบ real time

กล่าวโดยสรุป หากองค์กรมีความพร้อมด้านงบประมาณ มีกระบวนการทำงานในองค์มีความซับซ้อนจนส่งผลให้การค้นหาข้อมูลเกิดความล่าช้าในแบบที่ไม่ควรจะเป็น และปริมาณ transaction ของข้อมูลในองค์กรมีเยอะจนกระทั่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ (Click เพื่ออ่าน 4 หัวใจหลักของระบบอีอาร์พี (ERP))

หากพิจารณาปัจจัยทั้งสามข้อนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว คำตอบต่อคำถามข้างต้นที่ว่า “สรุปแล้วควรใช้ระบบอีอาร์พีดีหรือไม่” ก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าควรติดตั้งระบบอีอาร์พีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรของท่านเอง

ต้องการติดต่อนัดเดโม
โทร 02-271-4362 – 3 ,095-294-5693 (คุณเจน)
Line ID: jane-siriwan (คุณเจน)

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่งข้อมูลให้ติดต่อกลับ

Scroll to Top