4 ข้อดีของระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย

4 ข้อดีของระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย

ระบบอีอาร์พี (ERP) ที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยมีข้อดีหลายประการ ซึ่งระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย ก็มีประสิทธิภาพไม่แพ้ระบบอีอาร์พีของต่างประเทศ และยังมีข้อดีสำหรับการใช้งานระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยดังนี้คือ

1. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยสามารถทำความเข้าธุรกิจในท้องถิ่นของคนไทยได้เป็นอย่างดี

2. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะสามารถรองรับการใช้งานด้วยภาษาไทยได้ดีกว่า

3. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจคนไทยได้ดี

4. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะมีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับธุรกิจไทยได้มากกว่า

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้

1. ระบบ ERP ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทยมักจะมีการทำความเข้าใจตลาดและธุรกิจท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกฎหมายท้องถิ่น, วัฒนธรรม, และนิสัยการทำธุรกิจของคนไทย

ทั้งนี้การปรับระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นก็เพื่อทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจในพื้นที่ได้ดี (Click เพื่ออ่าน การปรับแต่งระบบอีอาร์พีเพื่อให้เข้ากับการใช้งานขององค์กร)

นอกจากนี้ะบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถมีการพัฒนาระบบที่ให้บริการซัพพอร์ตและอบรมให้กับลูกค้าในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจการใช้งานและการดูแลระบบ

2. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะสามารถรองรับการใช้งานด้วยภาษาไทยได้ดีกว่า เช่น การให้ชื่อฟังก์ชั่น หรือรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปสรรคในเรื่องภาษาในการใช้งานระบบอีอาร์พี (Click เพื่ออ่าน 5 สิ่งต้องทำเมื่อพนักงานในองค์กรยังไม่เคยใช้ระบบอีอาร์พี (ERP))

ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ระบบอีอาร์พีที่เป็นภาษาไทยอาทิเช่น การแปลและการให้คำอธิบายฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ การจัดเรียงและการกรองข้อมูลในระบบด้วยภาษาไทย เป็นต้น

3. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจคนไทยได้ดี

ซึ่งระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทย จะมีการออกแบบระบบในลักษณะที่สามารถปรับแต่งโมดูลต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการคลังสินค้า, การจัดการบุคลากร, หรือการจัดการการผลิต

รวมถึงการให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและปรับให้ทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่อาจใช้ในธุรกิจ เช่น ระบบการขายหรือการบริหารลูกค้าได้เช่นกัน

4. ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยจะมีค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับธุรกิจไทยได้มากกว่า

กล่าวคือระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยมีความสามารถในการปรับค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี

ระบบสามารถปรับความยืดหยุ่นตามขนาดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือบริษัทใหญ่, ทำให้องค์กรไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

รวมถึงสามารถทำให้ระบบมีโมดูลที่ทำงานตามความต้องการของธุรกิจ โดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของโมดูลที่ไม่ได้ใช้

และการมีทีม support ที่สามารถให้คำปรึกษาและเดินทางไปยังหน้างานเพื่อเข้าไปแก้ปัญหา ได้สะดวกกว่าการใช้งานระบบอีอาร์พีของต่างประเทศ

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาจึงทำให้ระบบอีอาร์พีที่พัฒนาโดยคนไทยสามารถปรับค่าใช้จ่ายให้มีความสมเหตุสมผลกับขนาดขององค์กรไทยได้ดี และมีบริการ support ที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกสำหรับองค์กรหากติดปัญหาในการใช้งานนั่นเอง

ส่งข้อมูลเพื่อนัดเดโม
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Contact Form Demo

Scroll to Top